Ultieme analysegids: Welke invloed heeft temperatuur op magneten?

Magneten spelen een essentiële rol in het technologische weefsel van de moderne samenleving. Ze drijven zowel alledaagse voorwerpen als geavanceerde machines rustig aan. Maar ben je nieuwsgierig naar de invloed van temperatuur op magneten? Dit artikel ontleedt hoe temperaturen deze krachten versterken of verzwakken, ontrafelt de verschillende effecten van thermische energie op magnetische materialen en stelt praktische maatregelen voor om magnetische prestaties bij wisselende temperaturen te waarborgen. Door de fundamenten van magnetisme en de gevoeligheid voor temperatuurveranderingen te begrijpen, kunnen we anticiperen op de trends en ontwikkelingen die de toekomst van deze cruciale technologie vormgeven.

Hoe temperatuur magneten beïnvloedt

Inleiding tot magneten

Magneten zijn intrigerende entiteiten die metalen zoals ijzer, nikkel en kobalt kunnen aantrekken door magnetisme, een uitdrukking van elektromagnetisme - een van de vier fundamentele krachten van de natuur. In elk materiaal bevatten atomen elektronen die in magneten overwegend in één richting zijn georiënteerd in plaats van gelijkmatig in tegengestelde richtingen, zoals gebruikelijker is. Deze onevenwichtige draaiing resulteert in een magnetisch veld met duidelijke noord- en zuidpolen die kracht uitoefenen en aantrekking of afstoting veroorzaken. Het magnetische veld straalt uit over de grenzen van de magneet zelf, waardoor interacties mogelijk zijn zonder direct contact.

Wetenschap achter magnetisme en temperatuur

De wisselwerking tussen temperatuur en magnetisme draait om de beweging en uitlijning van atomen in een materiaal, geleid door de principes van atomaire beweging. Als de temperatuur toeneemt, zorgt de thermische energie ervoor dat de atomen in een magneet sterker gaan trillen. Deze beweging kan de netjes uitgelijnde magnetische momenten van de atomen verstoren, waardoor het algehele magnetische veld van de magneet verzwakt en de magnetische kracht afneemt.

Wanneer de temperatuur een kritisch punt bereikt dat bekend staat als de Curietemperatuur of Point, genoemd naar de natuurkundige Pierre Curie, wordt de thermische agitatie zo intens dat het de magnetische uitlijning overstemt, waardoor het materiaal zijn ferromagnetische eigenschappen verliest waar het normaal gesproken zou uitlijnen met een extern magnetisch veld.

Heeft temperatuur invloed op magneten?

Ja, temperatuur heeft een grote invloed op het magnetisme van magneten. Zowel verwarming als koeling kunnen de sterkte, demagnetisatieweerstand en algemene prestaties van een magneet op verschillende manieren aanzienlijk veranderen. Het primaire mechanisme achter deze effecten is de invloed van temperatuur op de atomaire en moleculaire structuren binnen de magneet.

Welk effect heeft temperatuur op magneten?

Temperatuur heeft een grote invloed op de magnetische eigenschappen van magneten. De invloed van temperatuur kan de aantrekkingskracht van een magneet versterken of verzwakken, afhankelijk van of de temperatuur stijgt of daalt. Als een magneet wordt blootgesteld aan hitte, verzwakt zijn magnetische veld (als de temperatuur boven een bepaald punt komt dat bekend staat als de Curietemperatuur, kan de magneet zijn magnetische eigenschappen volledig verliezen). Omgekeerd geldt dat wanneer een magneet wordt blootgesteld aan koude temperaturen, de magnetische eigenschappen sterker worden.

Curietemperaturen van gewone magneetmaterialen

MateriaalCurietemperatuur
IJzer770°C
Nikkel358°C
Kobalt1121°C
Neodymium310-400°C

Effecten van hoge temperaturen op magneten

Hoge temperaturen op magneten

Hoge temperaturen kunnen de magnetische eigenschappen van een magneet sterk beïnvloeden. Wanneer magneten worden blootgesteld aan temperaturen die hun materiaalspecifieke drempel overschrijden, kan een reeks van veranderingen in hun magnetische eigenschappen optreden.

 1. Verlies van magnetisatie:
  Bij hoge temperaturen veroorzaakt de thermische energie die aan de atomen wordt toegevoerd een verhoogde trilling en beweging. Deze willekeurige beweging kan de magnetische krachten overwinnen die de magnetische domeinen (gebieden met een uniforme magnetische oriëntatie) binnen het materiaal uitlijnen. Naarmate de domeinen uitgelijnd raken, verzwakt het netto magnetisch veld van het materiaal, wat kan leiden tot een vermindering van de totale magnetisatie. Stel dat de temperatuur boven het Curiepunt komt. In dat geval kan dit magnetisatieverlies permanent worden en verandert het materiaal in een paramagnetische toestand waarin het geen stabiele magnetisatie meer kan handhaven.
 2. Verandering in coërciviteit:
  Coërciviteit is het vermogen van een magnetisch materiaal om een extern magnetisch veld te weerstaan zonder te demagnetiseren. Bij hoge temperaturen daalt de coërciviteit van een magneet meestal. Dit komt doordat de toegenomen atomaire beweging het voor een extern magnetisch veld gemakkelijker maakt om de magnetische domeinen te heroriënteren, waardoor er minder externe veldsterkte nodig is om de magneet te demagnetiseren. Dit kan vooral problematisch zijn voor permanente magneten in toepassingen bij hoge temperaturen, omdat ze dan sneller hun effectiviteit verliezen.
 3. Verandering in Remanentie:
  Restmagnetisatie is de magnetisatie die achterblijft in een ferromagnetisch materiaal na het verwijderen van een extern magnetisch veld. Als de temperatuur stijgt en het Curiepunt nadert, vermindert het vermogen van het materiaal om een sterk magnetisch veld vast te houden. De verhoogde warmte-energie verstoort de uitlijning van de magnetische domeinen, verzwakt de permanente magnetische eigenschappen van het materiaal en verlaagt zo de remanentie.
 4. Verandering in Energieproduct (BHmax):
  Het energieproduct van een magneet, vaak (BH)max genoemd, is een maat voor de dichtheid van de magnetische energie die in een materiaal is opgeslagen. Het is een belangrijke indicator voor de sterkte van een magneet in praktische toepassingen. Het energieproduct neemt af naarmate de temperatuur toeneemt, omdat de totale magnetisatie en coërciviteit afnemen. Dit betekent dat het vermogen van de magneet om te werken, zoals het optillen van een voorwerp of het omzetten van elektrische energie in mechanische energie, wordt aangetast.

Zodra de magneet afkoelt van hoge temperaturen onder zijn Curietemperatuur, kan hij een deel van zijn magnetische eigenschappen terugkrijgen. Toch kunnen er ook permanente verliezen optreden als de structuur op de een of andere manier is veranderd door de temperatuurblootstelling. Het is van cruciaal belang om magneten van materialen met een hoge Curietemperatuur te kiezen voor toepassingen met hoge temperaturen en het systeem zo te ontwerpen dat de warmte effectief wordt beheerd om de prestaties op lange termijn te behouden.

Effecten van lage temperaturen op magneten

Lage temperaturen op magneten

Lage temperaturen kunnen verschillende effecten hebben op magneten, vaak heel anders dan de effecten van hoge temperaturen. Als de temperatuur afneemt, nemen ook de thermische trillingen in het magnetische materiaal af. Dit kan leiden tot opmerkelijke veranderingen in de magnetische prestaties. Dit kan leiden tot opmerkelijke veranderingen in magnetische prestaties:

 1. Verhoogde magnetisatie:
  Omdat de thermische energie bij lagere temperaturen afneemt, kunnen de magnetische domeinen in de magneet zich beter op elkaar afstemmen. Dit verhoogt de algehele magnetisatie van de magneet. Door de verminderde willekeurige atomaire beweging kunnen de magnetische momenten hun uitlijning beter behouden, waardoor de magnetische eigenschappen van het materiaal verbeteren.
 2. Verhoogde coërciviteit:
  Coërciviteit is, zoals eerder vermeld, de weerstand van een magnetisch materiaal tegen veranderingen in de magnetisatie. Bij lagere temperaturen neemt de coërciviteit over het algemeen toe omdat het uitlijnende effect van de magnetische domeinen minder gemakkelijk wordt verstoord door thermische energie. Dit betekent dat een magneet zijn magnetische eigenschappen beter behoudt en beter bestand is tegen demagnetiseren als hij koud is.
 3. Supergeleiding:
  Bij extreem lage temperaturen kunnen bepaalde materialen overgaan in een supergeleidende toestand. Supergeleiders hebben de eigenschap dat ze geen elektrische weerstand hebben en elektriciteit kunnen geleiden zonder energieverlies. Een interessant fenomeen met betrekking tot supergeleiding over magnetische eigenschappen staat bekend als het Meissner-effect. Wanneer een materiaal overgaat in een supergeleidende toestand, zal het alle magnetische velden uit zijn binnenste verdrijven als gevolg van zijn perfecte diamagnetisme. Dit betekent dat een supergeleider niet zal toestaan dat magnetische velden hem binnendringen en magneten effectief zal afstoten. Dit is een van de redenen waarom supergeleiders kunnen worden gebruikt om krachtige magneten te maken en magnetische materialen te laten zweven.

Hoewel de meeste materialen sterker magnetiseren naarmate de temperatuur afneemt, zijn er grenzen. Naarmate de temperatuur het absolute nulpunt nadert, kunnen bepaalde materialen faseovergangen ondergaan die hun magnetische eigenschappen kunnen versterken of verzwakken, afhankelijk van hun magnetische structuur en de aard van hun magnetische interacties.

Praktische implicaties

Temperatuurschommelingen kunnen de prestaties en levensduur van magnetische materialen die worden gebruikt in diverse alledaagse en industriële toepassingen aanzienlijk beïnvloeden. Hier volgen enkele voorbeelden die deze effecten illustreren:

 1. Motoren en generatoren:
  Permanente magneten zijn belangrijke componenten in elektromotoren en generatoren, vooral in ontwerpen die een compacte en efficiënte werking vereisen. Omdat deze apparaten tijdens hun werking vaak warmte genereren, moeten ze ontworpen worden om de thermische effecten op de magneten op te vangen. Als de magneten te heet worden en temperaturen boven hun maximale bedrijfstemperatuur bereiken, kunnen ze permanent een deel van hun magnetisatie verliezen, waardoor de efficiëntie afneemt en reparatie of vervanging nodig is. Industriële toepassingen zoals windturbines of elektrische voertuigen, waar betrouwbaarheid en prestaties kritisch zijn, moeten hiermee rekening houden bij het kiezen van materialen en ontwerpen.
 2. Magnetische opslagmedia:
  Harde schijven en andere magnetische gegevensopslagapparaten gebruiken magnetische materialen om gegevens op te slaan. Verhoogde temperaturen kunnen ervoor zorgen dat de magnetische domeinen waarop de gegevens worden opgeslagen, niet meer goed uitgelijnd zijn, wat kan leiden tot beschadiging of verlies van gegevens. Het handhaven van een gecontroleerde temperatuuromgeving is essentieel voor de betrouwbaarheid en levensduur van de gegevens die op deze apparaten zijn opgeslagen.
 3. Magnetische levitatie (Maglev) treinen:
  Maglev-treinen gebruiken sterke supergeleidende magneten om de trein met minimale wrijving op te tillen en voort te bewegen. Om hun supergeleidende staat te behouden, moeten de supergeleidende materialen die in deze magneten worden gebruikt op extreem lage temperaturen worden gehouden, vaak met vloeibaar helium of stikstof. Als de temperatuur boven de kritische temperatuur komt, gaan de supergeleidende eigenschappen verloren en kan de trein niet meer zweven of efficiënt bewegen.
 4. MRI-machines:
  MRI-machines gebruiken krachtige supergeleidende magneten om de magnetische velden te genereren die nodig zijn voor beeldvorming. Deze magneten worden op cryogene temperaturen gehouden om supergeleidend te blijven voor een efficiënte werking. Elke temperatuurstijging kan leiden tot een overgang uit de supergeleidende toestand, wat duur zou zijn omdat het terugkoelen van de magneet naar operationele temperaturen duur en tijdrovend is.
 5. Deeltjesversnellers:
  Net als MRI-machines moeten supergeleidende elektromagneten in deeltjesversnellers zoals de Large Hadron Collider (LHC) op zeer lage temperaturen worden gehouden om efficiënt te kunnen werken. De LHC gebruikt vloeibaar helium om de magneten op 1,9 Kelvin te houden. Elke temperatuurstijging zou de supergeleiding kunnen onderdrukken, wat zou kunnen leiden tot een operationele shutdown en het risico op schade aan de magneten.

Voor industriële toepassingen leiden temperatuuroverwegingen vaak tot de keuze van specifieke soorten magneten. Voor omgevingen met hoge temperaturen kunnen magneten van materialen met een hogere Curietemperatuur, zoals samarium-kobalt, de voorkeur krijgen boven andere magneten, zoals neodymium-ijzer-borium, dat een lagere Curietemperatuur heeft. Temperatuurcompensatietechnieken, waarbij materialen of ontwerpoplossingen worden gebruikt die veranderingen in de magnetische eigenschappen over een groot temperatuurbereik beperken, kunnen ook worden toegepast.

Tips om magneten te beschermen tegen temperatuureffecten

Overweeg deze tips om magneten te beschermen tegen de negatieve effecten van temperatuurschommelingen en hun prestaties te behouden:

Juiste materiaalselectie

Kies magnetische materialen die geschikt zijn voor het verwachte temperatuurbereik. Alnico-magneten bijvoorbeeld hebben de beste sterktevastheid bij temperatuurveranderingen, maar de laagste weerstand tegen demagnetiseren. Neodymium magneten kunnen over het algemeen hogere temperaturen aan dan ferrietmagneten, maar zijn duurder. Samarium-kobaltmagneten zijn beter bestand tegen temperatuurveranderingen en zijn wellicht de beste keuze voor omgevingen met hoge temperaturen.

Magnetische eigenschappen van gewone permanente magneten

MateriaalMax. bedrijfstemperatuurMagnetische veldsterkteKosten
Alnico600°C0.5-1.3 TLaag
Ferriet180°C<0.4 TZeer laag
Samarium kobalt350°CTot 1,1 THoog
Neodymium-ijzer-boor230°CTot 1,4 TMatig

Thermisch beheer

Implementeer koelsystemen om de temperatuur stabiel te houden. Overweeg het gebruik van koellichamen, ventilatoren of vloeistofkoelsystemen voor omgevingen met hoge temperaturen om de warmte van de magneet af te voeren. Thermische isolatie kan helpen om de magneten bij lage temperaturen op hun optimale bedrijfstemperatuur te houden.

Magnetisch circuitontwerp

Ontwerp magnetische circuits die temperatuureffecten minimaliseren door gebruik te maken van materialen met een lage temperatuurcoëfficiënt van magnetische eigenschappen. Bepaalde ontwerpen kunnen ook warmte wegleiden van het magnetische materiaal.

Milieubeheersing

Handhaaf de omgevingscondities met airconditioning of verwarming om de temperatuur rond de magneet binnen een bepaald bereik te houden. Er kunnen behuizingen worden gebruikt om de magneet te isoleren van externe temperatuurveranderingen.

Temperatuurcompensatie

Gebruik temperatuurcompenserende materialen. Sommige magneten kunnen gekoppeld worden aan materialen met tegengestelde temperatuuruitzettingscoëfficiënten, wat kan helpen om de magnetische uitvoer bij verschillende temperaturen te stabiliseren.

Beperk blootstelling aan hoge temperaturen

Plaats magneten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals motoren of verwarmingselementen. Als de toepassing hoge temperaturen met zich meebrengt, zorg er dan voor dat de bedrijfscycli afkoelingsperioden toestaan.

Isolatie

Breng thermische isolatie aan om magneten te beschermen tegen extreme temperaturen. Dit kan vooral belangrijk zijn voor magneten in buitentoepassingen of omgevingen waar de temperatuur drastisch verandert.

Bewaking

Gebruik temperatuursensoren om de temperatuur van de magneet in realtime te controleren. Geautomatiseerde systemen kunnen u waarschuwen bij temperatuurafwijkingen en beschermende koel- of verwarmingsmechanismen in werking stellen.

Onderhoud en testen

Test regelmatig de magnetische eigenschappen van magneten in kritische toepassingen om er zeker van te zijn dat ze nog steeds binnen de verwachte parameters presteren. Onderhoudsschema's opstellen om magneten die door thermische belasting zijn aangetast, te vervangen of opnieuw te magnetiseren.

Richtlijnen fabrikant

Volg de specificaties van de fabrikant voor temperatuurbereiken en behandeling. Fabrikanten verstrekken vaak nuttige gegevens over de temperatuurcoëfficiënten van hun materialen en stellen optimale gebruiksomstandigheden voor.

Elke toepassing heeft specifieke vereisten en beperkingen, dus het is belangrijk voor de levensduur en betrouwbaarheid om de magneten op maat te beschermen tegen temperatuureffecten. Overweeg het eindgebruikscenario en ontwerp met temperatuureffecten in gedachten om kostbare herontwerpen of storingen te voorkomen.

Recent onderzoek en vooruitgang

Recent onderzoek en vooruitgang in magnetische materialen richten zich op materialen en technologieën die de gevoeligheid voor temperatuurveranderingen verminderen. Hier volgt een kort overzicht van enkele ontwikkelingen op dit gebied:

 1. Algemene discussie over temperatuureffecten: Kleine en dunne magneten zijn over het algemeen gevoeliger voor stijgende temperaturen dan magneten met een groter volume. Voor meer informatie kun je terecht op Pagina met technisch advies van Magnet Expert.
 2. Effect van temperatuur op SMC-materialen: Er is een onderzoek uitgevoerd naar het effect van de bedrijfstemperatuur op het magnetische en energetische gedrag van zachte magnetische composietmaterialen. De experimentele resultaten zijn gerapporteerd in een artikel dat te vinden is op MDPI.
 3. Temperatuurstabiliteit van materialen: Sommige materialen zijn gevoeliger voor de effecten van temperatuur dan andere. Alnico-magneten hebben de beste sterktestabiliteit bij temperatuurveranderingen, hoewel ze een lagere coërciviteit hebben. Meer informatie hierover is te vinden op VS Magnetix.
 4. Invloed van temperatuur op magneetprestaties: In een artikel wordt besproken hoe hoge temperaturen magneten geheel of gedeeltelijk kunnen demagnetiseren, terwijl lagere temperaturen de magnetische veldsterkte kunnen verbeteren. Dit wordt gedetailleerd beschreven in De kennisbank van GME Magnet.

Deze bronnen bieden een kijkje in de variërende gevoeligheid van magnetische materialen voor temperatuurveranderingen en enkele lopende onderzoeken om deze uitdagingen aan te pakken.

Conclusie

Samenvattend: als het gaat om het beschermen van magneten tegen temperatuureffecten en het behouden van hun prestaties, zijn er verschillende belangrijke punten besproken:

 1. Selectie van het juiste materiaal: De keuze van magnetische materialen moet worden afgestemd op het verwachte temperatuurbereik van de toepassing, met opties zoals samariumkobalt voor omstandigheden met hoge temperaturen of ferriet voor een balans tussen kosten en thermische weerstand.
 2. Thermisch beheer: Koelsystemen, isolatie en omgevingscontroles kunnen helpen om de temperatuur stabiel te houden, waardoor het risico op thermische demagnetisatie afneemt.
 3. Magnetisch circuitontwerp: Ontwerpen maken die de effecten van temperatuurschommelingen kunnen beperken en de magnetische prestaties bij verschillende temperaturen kunnen handhaven.
 4. Monitoren en testen: Het gebruik van sensoren om temperaturen te controleren en het regelmatig testen van magnetische eigenschappen zorgt ervoor dat magneten binnen hun prestatiespecificaties blijven.
 5. Onderzoekstrends: Lopend onderzoek naar zachte magnetische composietmaterialen, permanente magneten bij hoge temperaturen en geavanceerde koelingstechnieken vormen de toekomstige speerpunt van de magneettechnologie.

Het ziet ernaar uit dat de toekomst van de magneettechnologie op deze basispunten zal voortbouwen. Deze zal waarschijnlijk worden gekenmerkt door innovaties in de materiaalkunde - het creëren van nieuwe magnetische materialen of composieten met verbeterde thermische stabiliteit, geavanceerde productietechnieken die de magnetische prestaties bij verschillende temperatuurbereiken verbeteren en slimmere thermische beheersystemen die in toepassingen met magneten zijn geïntegreerd.

Naarmate de vraag naar hoogwaardige magnetische materialen met een robuuste temperatuurtolerantie toeneemt - vooral voor gebruik in geavanceerde elektronica, hernieuwbare energietechnologieën en elektrisch vervoer - zal de industrie oplossingen blijven zoeken die de grenzen verleggen van hoe we de eigenschappen van magneten begrijpen en gebruiken. Het voortdurende onderzoek en de materiaalontwikkelingen op magnetisch gebied zijn veelbelovend voor technische toepassingen die betrouwbaarheid vereisen in diverse omgevingen met extreme temperaturen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch
Scroll naar boven

Stuur uw aanvraag vandaag nog

Contactformulier Demo